Contact


Foto

Ons help u met enige ander kontrakte of regsdokumente wat opgestel moet word, soos bv. aandeelhouersooreenkomste, huurkontrakte, skulderkennings, ens. Verder sertifiseer ons dokumente en volmagte notarieel vir gebruik in die buiteland.

Ons hanteer ook algemene Hooggeregshoflitigasie wat insluit aansoeke na die Hooggeregshof op ʼn dringende basis. Ons stel ook Testamente op.