Contact


Foto

Le Roux van Niekerk Prokureurs beredder heelwat boedels waar ons aangestel is as Eksekuteur in die testament van die oorledene. Ons doen ook heelwat boedels waar ons as gevolmagtigde van die Eksekuteur aangestel is. ʼn Oorledene se testament bepaal byvoorbeeld dat sy eggenoot/te die Eksekuteur moet wees. Die langslewende is dan die eksekuteur maar ons doen al die werk kragtens die volmag. Die hele proses word natuurlik deur die Meester van die Hooggeregshof gekontroleer en ons doen aan hom verslag. Indien ʼn persoon sterf sonder ʼn testament, help ons ook die erfgename om ʼn eksekuteur deur die Meester te laat aanstel.

Stappe by die bereddering van ʼn boedel: