Contact


Foto

Ons is maar alte goed bewus daarvan dat ʼn egskeiding ʼn baie traumatiese ervaring kan wees, veral vir die kinders van die partye. Slegs indien ons oortuig is dat die huwelik nie meer gered kan word nie, sal ons met die saak voortgaan. Ons sal dan absoluut alles probeer om die partye by ʼn billike skikking uit te bring sodat die proses met die minste pyn vir al die betrokkenes so vinnig as moontlik afgehandel kan word.

Nadat ʼn Skikkingsakte geteken is, kan ons aansoek doen vir ʼn hofdatum. Gewoonlik kry mens binne ʼn maand ʼn datum waarop die (onbestrede) saak dan aangehoor kan word. In sake waar die partye nie tot ʼn skikking kan kom nie, kan ʼn lang en uitgerekte bestrede saak volg.