Contact


Foto

Padongelukfondseise:
Derdeparty eise verwys na eise deur persone wat beserings opgedoen het in ‘n motorongeluk, of deur persone wat afhanklik is van die beseerde  of noodlottig beseerde persoon. Die eis word ingestel as gevolg van die nalatige handeling van die bestuurder van die ander voertuig.

Ons kan u help om die eis in te stel by die Padongelukfonds.

Mediese nalatigheid:
Ons spesialiseer in nalatigheid op mediese gebied. Dit sluit ook in: skending van privilegie en skending van fidusiêre dokter-pasiënt verhoudings.